ENG – slovíčka 30/5

Tom Post in Eng
0

undue – nadměrný, nepřiměřený, přílišný
simpleton – prosťáček
beech – buk
breakdown – rozbor, analýza, havárie, porucha, selhání, zhroucení
obsessed – posedlý
quell – rozptýlit, potlačit, zkrotit, přemoct
… some of whom were involved in quelling the demonstrations.

1. poetic
With the aim of quelling the discontent against abusive, antidemocratic measures, the government has arranged the purchase of anti-riot equipment, amounting to EUR 10 million.
S cílem potlačit nespokojenost s nezákonnými, nedemokratickými opatřeními vláda dohodla nákup vybavení pro potlačování nepokojů v ceně 10 milionů EUR.

stitch – zašít, steh
immaculateness – neposkvrněnost
declare – vyhlásit, deklarovat, prohlašovat
molecular – molekulární
lobby – vstupní hala, lobby, lobovat, vestibul
cuttlefish – sépie
framework – rámec, soustava
diminish – ubývat, slábnout, zmírnit
gaslight – plynová lampa
inquisitive – zvědavý, zvídavý
blindworm – slepýš
unfathomable – nepochopitelný

https://www.evernote.com/shard/s8/sh/5e824cc1-951d-2462-eb20-2e114521c19e/a92e17d5f15b6f5520c42b9961751145

« Prev:

Leave a Reply

Comments are closed.

Leave a Reply