Nesmí chybět

Tom Posted in Spiritual
0

Padmasambhava Guru Rinpoche mantra
Om Ah Hung Benza Guru Pema Siddhi Hung
Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum

Živoucí bytosti touží po míru a štěstí a chtějí se strasti vyhnout. A přece jsou bezmocné, protože nevědí, jak hledat štěstí a jak se strastí zbavit. V kontextu této všeobecné bezmoci musí člověk tvrdě pracovat, aby bytosti odloučil od toho, co je příčinou jejich utrpení, a uvedl je do štěstí a pohody. Kromě této cesty neexistuje žádná jiná.
Hlavním účelem dosažení buddhovství je snaha přimět všechny vnímající bytosti k tomu, aby se osvobodily od strastí a jejích příčin. Ale pro to musí člověk nejdříve dosáhnout buddhovství. Mysl naplněná takovým myšlenkovým motivem, rozhodnutá dosáhnout probuzení, se nazývá bódhicitta.
Podle buddhismu příčina i následek mohou mít různou povahu, musí však mít tytéž základní vlastnosti, musí být v určitém vztahu, jinak by stejná příčina nemohla mít stejný následek. Například lidské tělo lze vnímat – má tvar a barvu -, a proto také jeho zdroj nebo příčina musí mít tyto vlastnosti. Ale mysl je bez formy, a tudíž její původní zdroj nebo příčina musí být také bez formy.
Většina bytostí má fyzické tělo (ačkoli v některých sférách existence mají bytosti pouze mysl). Jak mysl, tak tělo musí mít svůj původní zdroj. Mysl i tělo se tvoří a svou činnost začínají již v okamžiku početí. Původním zdrojem těla jsou těla jeho rodičů. Původní zdroj mysli musí být myslí, která existovala předtím, než došlo k početí, mysl musí vycházet z předchozí myslí.

More »

Delusion, jealousy, murder, violence, ego …

Tom Posted in Spiritual
0

Rocková hvězda, anebo nový Buddha … Projev!

Buddha Boy

Tom Posted in Spiritual
0

Angličani vypadněte …! 🙂 Paní je nějaká moc chytrá …! Zatím tam seděl 9 měsíců a nic se mu nestalo, takže o co tady jde?! “Už mě nemá kdo co učit”. Nejsem Buddha, nemám jeho energii, jsem na úrovni rinpoche.