Posts Tagged ‘animalrights’

Mistr a jeho věrní …

Tom Posted in Art, Diary, link,Tags:
0

JosefVachal1913.jpg

… kteří mu však nedokázali pomoct tak, jak by asi sám někdy potřeboval, když mrznul a hladověl … počítám, že dnes mají jeho díla nevyčíslitelnou hodnotu. Všechna čest!

Pro Váchala byl vztah ke zvířatům klíčem a zkouškou veškeré etiky i každé skutečné spirituality (mystiky). V knize Postyla kacířská , aneb Koruna bludařstva se k tomuto tématu opakovaně vyjadřuje: “Lidství…obrací se stále k bibli, zjevením a utopiím sociálním, …Nejvznešenější mystika ale, spravedlnost ta nejnaléhavější, otázka…zvířete, ta zůstává opomíjena.” Jinde uvádí: “Lidský soucit stal se dnes úplně falešným, stejně jako mystické sklony v člověku: obrací se výlučně k člověku, který přece vždy si může nějak pomoci. A lapidárně vyzývá: “ANIMALS´ RIGHTS buď vaše jediné zasvěcení…” V této souvislosti kritizuje křesťanství, o němž tvrdí, že pro náboženství, které hlásá “že celou zemi dává láska boží člověku k dispozici a dovoluje mu vraždu nižších tvorů… je příznačná zaostalost u věcech Krásy a Lásky.

http://www.animalrights.webz.cz/vachal.htm

http://www.vachal.cz/vachal.htm